၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်မည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အလုပ်အကိုင်ဌာနမှ ထောက်ခံစာ ထုတ်ပေးထားသည့် (အထောက်အထားမဲ့) မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် နှိုးဆော်ချက်

နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်
၁။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးထားသောယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ၊ ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်အကိုင်ဌာနမှ ထောက်ခံစာထုတ်ပေးထားသည့် (အထောက်အထားမဲ့) မြန်မာအလုပ်သမားများကို မဟာချိုင် (၁) နှင့် (၂)၊ စမုပရာကန်၊ မယ်ဆိုင်၊ မဲဆောက်၊ ရနောင်း၊ ချင်းမိုင်၊ နခွန်စဝမ်နှင့် ဆောင်ခလာမြို့တို့တွင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity – CI) ထုတ်ပေးရေး စခန်းများဖွင့်လှစ်ပြီးCI ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၂။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အလုပ်အကိုင်ဌာနမှ ထောက်ခံစာထုတ်ပေးထားသည့် (အထောက်အထားမဲ့) မြန်မာအလုပ်သမားများသည် ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အချိန်မီ CI စာအုပ်ထုတ်ယူနိုင်ရေး CI ထုတ်ပေးရေးစခန်းများ၌ ဦးစားပေးဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိရာအလုပ်သမားများအနေဖြင့် နီးစပ်ရာ Counter Service Co.,Ltd မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသော စတိုးဆိုင်များသို့ သွားရောက်၍ ငွေပေးသွင်းပြီး စခန်းများ၌ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃။ ယင်းကာလထက်ပိုမိုကျော်လွန် နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဥပဒေ အသစ် “Management of Alien Workers” အရ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သဖြင့် CI စာအုပ်ထုတ်ယူနိုင်ရေးအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ရန် နှိုးဆော်ပါသည်။
၄။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးထားသောယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများနှင့် ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများကိုလည်း သတ်မှတ်သက်တမ်းရှိသည့် ကာလအတွင်း အချိန်မီ CI စာအုပ်များ ထုတ်ပေးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity – CI) ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-

CI ထုတ်ပေးရေးစခန်းမဟာချိုင် (၁) _ 0632879279၊ 0874308049 0946727636

CI ထုတ်ပေးရေးစခန်းမဟာချိုင် (၂) _ 0824314222၊ 0869489480 0983515815

CI ထုတ်ပေးရေးစခန်းစမုပရာကန် _ 0815543216၊ 0859198920 0875904292

CI ထုတ်ပေးရေးစခန်းမဲဆောက် _ 0814909678၊ 0966598899 0634510400

CI ထုတ်ပေးရေးစခန်းမယ်ဆိုင် _ 0873004575၊ 053160573 0824814545

CI ထုတ်ပေးရေးစခန်းရနောင်း _ 0862802537၊ 0980834006 0811109437

CI ထုတ်ပေးရေးစခန်းချင်းမိုင် _ 08900532430

CI ထုတ်ပေးရေးစခန်းဆောင်ခလာ _ 0882009700

CI ထုတ်ပေးရေးစခန်းနခွန်စဝမ် _ 0814909678

ဦးမိုးအောင်ခိုင်(အလုပ်သမားသံအရာရှိ) _ 0633141992

ဦးအောင်ကိုသန်း(အလုပ်သမားသံအရာရှိ) _ 0634426204

ဦးမျိုးထက်သူ(အလုပ်သမားသံအရာရှိ) _ 0652206951

ဦးနိုင်မင်းသူ(အလုပ်သမားသံအရာရှိ) _ 0652206952

ဦးအောင်ခင်မြင့်(အလုပ်သမားသံအရာရှိ) _ 0652206953