ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ကြေညာချက်အမှတ်(၂/၂၀၁၇)
နေပြည်တော် ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်)

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် အသိပေးကြေညာခြင်း

၁။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိအလုပ်ရှင်များထံတွင် လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော်လည်းအလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပါနေရာကွဲလွဲနေသည့် အလုပ်သမားများ၊ အထောက်အထားရှိသော်လည်း သက်တမ်းကုန်နေသဖြင့် တရားမဝင်ဖြစ်နေသည့် အလုပ်သမားများနှင့် အထောက်အထားမဲ့ အလုပ်သမားများအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်-

(က) အထက်ဖော်ပြပါ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည် မိမိ၏ အလုပ်ရှင်သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်မှ တရားဝင်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားသည့် အလုပ်ရှင် ကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်ထားသောမှတ်ပုံတင်ရေးဆိုင်ရာ ယာယီဗဟိုဌာနများသို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက် နေ့မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ရ ရက်နေ့အထိ(၁၅ ရက်အတွင်းပိတ်ရက်မရှိ) သွားရောက် စာရင်းသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး တာဝန်ရှိသူများက စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးပါကအလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) ထိုင်းနိုင်ငံရှိမှတ်ပုံတင်ရေးဆိုင်ရာယာယီဗဟိုဌာနမှ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားအဖြစ် စိစစ်အတည်ပြုပြီးသောအခါ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity- CI) ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ထောက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းများထုတ်ယူရပါမည်။(အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်)
(ဂ) မှတ်ပုံတင်ရေးဆိုင်ရာယာယီဗဟိုဌာနမှ စိစစ်အတည်ပြုပြီးသည့် ထောက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူထိုင်းနိုင်ငံရှိ Counter Service Co., Ltd မှ ဖွင့်လှစ်ထားသောနီးစပ်ရာငွေသွင်းကောင်တာများသို့ သွားရောက်၍မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity- CI) စာအုပ်အတွက်ထိုင်းဘတ်ငွေ ၃၀၀ ပေးသွင်းပြီးငွေသွင်းပြေစာအားရယူရပါမည်။
(ဃ) အဆိုပါငွေသွင်းပြေစာနှင့်အတူပြေစာပေါ်၌ သတ်မှတ်ပေးထားသည့်နေ့ရက်တွင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity- CI) ထုတ်ယူရမည့်စခန်း၌ CI စာအုပ်လျှောက်ထားထုတ်ယူရပါမည်။
(င) မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity- CI)စာအုပ်ရရှိပြီးပါကအလုပ်သမားများအနေဖြင့် နေထိုင်ခွင့် (Visa) နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (Work Permit) တို့ ရရှိရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက် ရပါမည်။

၂။ နေထိုင်ခွင့်(Visa) ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (Work Permit) ၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်လူမှုဖူလုံရေးကတ် ပြုလုပ်ခြင်းများကိုထိုင်းနိုင်ငံ၏ဥပဒေနှင့်အညီသတ်မှတ်နေရာ၌ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အခက်အခဲရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံရှိအလုပ်သမားသံအရာရှိများနှင့် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ၏ အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များအားဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါသည်-

(က) ဦးမိုးအောင်ခိုင်- ၀၀၆၆- ၆၃၃၁၄၁၉၉၂, ၀၀၆၆-၉၄၈၈၄၅၄၈၄,
၀၀၆၆- ၈၂၀၇၁၈၇၂၇
(ခ) ဦးအောင်ကိုသန်း – ၀၀၆၆-၆၃၄၄၂၆၂၀၄
(ဂ) ဦးမျိုးထက်သူ – ၀၀၆၆-၆၅၂၂၀၆၉၅၁
(ဃ) ဦးနိုင်မင်းသူ – ၀၀၆၆-၆၅၂၂၀၆၉၅၂
(င) ဦးအောင်ခင်မြင့် – ၀၀၆၆-၆၅၂၂၀၆၉၅၃
(စ) အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ –
၀၆၇-၄၃၀၁၈၅,၀၆၇-၄၃၀၂၈၅

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန