ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေအသစ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြန်လည်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသည့် အလုပ်သမားများအတွက် အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ကြေညာချက်အမှတ်(၃/၂၀၁၇)
နေပြည်တော် ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်)

ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေအသစ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြန်လည်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသည့် အလုပ်သမားများအတွက် အသိပေးကြေညာခြင်း

၁။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေအသစ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးထိုင်းနိုင်ငံ၌ ပြန်လည်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသည့် အလုပ်သမားများအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်-

(က) အထက်ဖော်ပြပါ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မိမိလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် အလုပ်ရှင်နှင့် ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပြီးနှစ်ဦးသဘောတူညီချက်ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိပါကမိမိ၏ အလုပ်ရှင်သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်မှ တရားဝင်ခန့်အပ် တာဝန်ပေးထားသည့် အလုပ်ရှင် ကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူထိုင်းနိုင်ငံ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်ထားသောမှတ်ပုံတင်ရေးဆိုင်ရာယာယီဗဟိုဌာနများသို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက် နေ့မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ရ ရက်နေ့အထိ (၁၅ ရက်အတွင်းပိတ်ရက်မရှိ) သွားရောက်စာရင်းသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီးတာဝန်ရှိသူများကစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးပါကအလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်၊
(ဂ) ထိုင်းနိုင်ငံရှိမှတ်ပုံတင်ရေးဆိုင်ရာယာယီဗဟိုဌာနမှ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားအဖြစ် စိစစ်အတည်ပြုပြီးသောအခါ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity- CI) ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ထောက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းများထုတ်ယူရပါမည်။(အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်)
(ဃ) မှတ်ပုံတင်ရေးဆိုင်ရာယာယီဗဟိုဌာနမှ စိစစ်အတည်ပြုပြီးသည့် ထောက်ခံချက်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူထိုင်းနိုင်ငံရှိ Counter Service Co., Ltd မှ ဖွင့်လှစ်ထားသောနီးစပ်ရာငွေသွင်းကောင်တာများသို့ သွားရောက်၍မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity- CI) စာအုပ်အတွက်ထိုင်းဘတ်ငွေ ၃၀၀ ပေးသွင်းပြီးငွေသွင်းပြေစာအားရယူရပါမည်။
(င) အဆိုပါငွေသွင်းပြေစာနှင့်အတူပြေစာပေါ်၌ သတ်မှတ်ပေးထားသည့် နေ့ရက်တွင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity- CI) ထုတ်ယူရမည့်စခန်း၌ CI စာအုပ်လျှောက်ထားထုတ်ယူရပါမည်။
(စ) မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity- CI)စာအုပ်ရရှိပြီးပါကအလုပ်သမားများအနေဖြင့် နေထိုင်ခွင့် (Visa) နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (Work Permit) တို့ ရရှိရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက် ရပါမည်။

၂။ နေထိုင်ခွင့်(Visa) ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (Work Permit) ၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လူမှုဖူလုံရေးကတ် ပြုလုပ်ခြင်းများကိုထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ်နေရာ၌ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ထိုင်းနိုင်ငံရှိအလုပ်သမားသံအရာရှိများ၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲနှင့် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန (မြို့နယ်ရုံး) မြဝတီမြို့၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ကော့သောင်းမြို့တို့၏အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များအား ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါသည်-

(က) ဦးမိုးအောင်ခိုင်- ၀၀၆၆- ၆၃၃၁၄၁၉၉၂, ၀၀၆၆-၉၄၈၈၄၅၄၈၄,
၀၀၆၆- ၈၂၀၇၁၈၇၂၇
( ခ) ဦးအောင်ကိုသန်း – ၀၀၆၆-၆၃၄၄၂၆၂၀၄
( ဂ) ဦးမျိုးထက်သူ – ၀၀၆၆-၆၅၂၂၀၆၉၅၁
(ဃ) ဦးနိုင်မင်းသူ – ၀၀၆၆-၆၅၂၂၀၆၉၅၂
( င) ဦးအောင်ခင်မြင့် – ၀၀၆၆-၆၅၂၂၀၆၉၅၃
( စ) အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ –
၀၆၇-၄၃၀၁၈၅, ၀၆၇-၄၃၀၂၈၅
(ဆ) အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန (မြို့နယ်ရုံး) မြဝတီမြို့ – ၀၅၈ -၅၀၂၂၃
( ဇ) အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန (မြို့နယ်ရုံး) တာချီလိတ်မြို့ -၀၈၄- ၅၁၉၅၄
(စျ) အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန(မြို့နယ်ရုံး) ကော့သောင်းမြို့- ၀၅၉ -၅၁၉၈၂

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန