ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ National Electronic ID(NeID) အေထာက္အကူျပဳစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္၊
ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ား၌လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၉။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း National Electronic ID (NeID) အေထာက္အကူျပဳစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းသင္တန္းကို ဇန္နဝါရီလ(၈)ရက္၊ နံနက္(၉)နာရီက စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ လူဝင္မွု ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွူး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဖြင့္လွစ္ရာ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ႏွင့္ နိုင္ငံသားဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေအးလြင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွူး႐ုံး၊ စစ္ေတြခရိုင္ႏွင့္ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွူး႐ုံးမ်ားမွ စုစုေပါင္းဝန္ထမ္း(၄၄)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားက NeID အေထာက္အကူျပဳ စာရင္းေကာက္ယူနိုင္ေရးအတြက္ IT နည္းပညာ အသုံးျပဳေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ၾကားျပသၾကသည္။
ဇန္နဝါရီလ(၉)ရက္၊ နံနက္(၉)နာရီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း National Electronic ID (NeID) အေထာက္အကူျပဳစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ဦးဥတၱမခန္းမ၌ျပဳလုပ္ရာ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဆိုင္ရာ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွူး႐ုံးမွဝန္ထမ္းမ်ားက ေက်းပင္ႀကီးရပ္ကြက္မွ ျပည္သူမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေရးသြင္းျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းပါအမည္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းအား ဓါတ္ပုံရိုက္ျခင္းတို႔ကို ေခတ္မီ IT နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးႀကီး ထိန္လင္း၊ စည္ပင္ သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္၊ ေဒသကြပ္ကဲမွုစစ္ဌာနခ်ဳပ္(စစ္ေတြ)မွ ေဒသကြပ္ကဲေရးမွူး ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္ လွျမင့္စိုး၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ႏွင့္ နိုင္ငံသားဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေအးလြင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရွုၾက၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏွုတ္ဆက္ၾကသည္။
ယင္းေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ပုဗၺသိရိၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ယေန႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်းပင္ႀကီးရပ္ကြက္မွ ေဒသခံျပည္သူ (၁၆၂)ဦးအား NeID ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေကာက္ယူနိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍လည္း ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း NeID ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
NeID(2)NeID(1)