ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားဝန္ၾကီး Mr.Jorn Neer gaard Larsen ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ သည္ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ အလုပ္သမားဝန္ၾကီး Mr.Jorn Neergaard Larsen ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႕စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႕၊ (၁၄:ဝ၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ၾကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္...... (84)

Leave a Reply