၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရးႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၏ အေသးစိတ္သုေတသန စာတမ္း(၃)ေစာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနား ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပ

၂၀၁၄ခုႏွစ္ အေသးစိတ္သုေတသန စာတမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေမြးဖြားျခင္း ႏွင့္ ထိန္းျမားလက္ထပ္ျခင္း (Fertility and Nuptiality) ၊ ေသဆံုးျခင္း (Mortality)၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးျခင္း (Maternal Mortality)စသည္႕ စာတမ္း (၃) ေစာင္ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႕ စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႕ နံနက္ (၉)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႕ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ၾကိဳင္ ႏွင့္ ဝန္ၾကီးဌာန အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုလသမၼဂလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) Ms. Janet E. Jackson ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကပါသည္။အျပည္႕အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.......... (115)
IMG_7633
IMG_7697

Leave a Reply