ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO)မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Greg Vines ႏွင့္ အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Greg Vines ဦးေဆာင္သည့္ ILO ဆက္သြယ္ေရးညွိနွိုင္းေရးအရာရွိ နွင့္ အဖြဲ႕အား ယေန႕ စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႕၊(၁၄:ဝ၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ၾကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ အျပည္႕အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္...... (90)

Leave a Reply