ခုံသမာဓီကောင်စီနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များရွေးချယ်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကန့်ကွက်သူများ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းမည်

ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ပွဲကို ၁၂-၇-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံး၊ ကနောင်ခန်းမတွင် လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ် ရွေးချယ်ပွဲကို ၈-၇-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံး၊ ကနောင်ခန်းမတွင်လည်းကောင်း ကျင်ပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (319)

Leave a Reply