၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ သက်ကြီးရွယ်အိုအကြောင်းအရာ သုတေသနစာတမ်းထုတ်ပြန်

နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၇ ။

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက် များကိုအခြေခံ၍ အသေးစိတ်ဆန်းစစ်လေ့လာသည့် သုတေသနစာတမ်းများ ပြုစုထုတ်ပြန်လျက် ရှိရာ ယခုလေ့လာပြုစုပြီးဖြစ်သည့် သက်ကြီးရွယ်အိုအကြောင်းအရာ သုတေသနစာတမ်းအား စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့ ယနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
ယင်းသုတေသနစာတမ်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေပြောင်းလဲခြင်းနှင့် သက်ကြီးရွယ်အို ဦးရေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ နေထိုင်မှုအခြေအနေများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေအနေများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် မျှော်မှန်းသက်တမ်း၊ ဒေသအလိုက် သက်ကြီး ရွယ်အိုများ၏ကွာခြားချက်များစသည့်အကြောင်းအရာများကိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်(၆၀)နှစ်နှင့်အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုဦးရေ (၄.၅) သန်း ခန့်ရှိပြီး၊ ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ သက်ကြီးရွယ်အို (၁၃)သန်းရှိနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်း ထားကြောင်း၊ ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသက်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် ယနေ့ခေတ် စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ အသက်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့် တူညီနေမည်ဖြစ်ပြီး အသက် (၆၀) နှစ်နှင့်အထက်တွင် လူဦးရေ(၂၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပါဝင်နေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် သက်ကြီးရွယ်အို အရေအတွက်နှင့် အသက်(၁၅) နှစ်အောက်ကလေးအရေအတွက် တူညီလုနီးပါးဖြစ်နေမည်ဖြစ် ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
ယင်းသုတေသနစာတမ်းအရ ၁၉၇၃ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်းတွင် နှစ်စဉ်စုစုပေါင်း လူဦးရေတိုးနှုန်း (၁.၄) ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့သော်လည်းအသက် (၆၀) နှစ်နှင့်အထက် လူဦးရေသည် နှစ်စဉ် (၂.၄) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း၊ မြို့ပြတွင် ကျေးလက်ထက် သက်ကြီးရွယ်အို ဦးရေပိုများကြောင်း သိရှိရသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် သက်ကြီးရွယ်အိုဦးရေ ပမာဏတိုးပွားလာမှု အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး လက်ရှိနှုန်း အတိုင်းဆက်လက်တိုးသွားမည်ဆိုပါက ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်၌ အချက်အချာကျသော တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် စုစုပေါင်းလူဦးရေလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်အတူ အသက် (၆၀)နှစ်နှင့်အထက်သက်ကြီးရွယ်အိုဦးရေ တိုးနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် အခြေအနေများကို ကြုံတွေ့လာမည်ဖြစ် ကြောင်းသုံးသပ်ထားသည်။
အဆိုပါ စာတမ်းတွင် ပြုစုတင်ပြထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အကြံပြုချက် များသည် မူဝါဒရေးဆွဲသူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုဘဝအခြေအနေများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာစေရန်ဦးတည်သည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူများ အတွက်လည်း များစွာအထောက်ကူဖြစ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ ပြုစုထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သော သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ၊ သုတေသနစာတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဌာန၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.dop.gov.mm တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ (-)