ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဦးသိန္းေဆြ Japan Medical Three Co, Ltd နွင့္ Diplomatic Skill Trainees Organization မွ လွဴဒါန္းသည္႕ေဆးရံုသံုးကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား(Emergency Tool Kit) လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားသို႕တက္ေရာက္

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္‌့ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာန ၊လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕သို႕Japan Medical Three Co,Ltd ႏွင့္ Diplomatic Skill Trainees Organization မွ လွဴဒါန္းသည္႕ ေဆးရံုသံုးကူးစက္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား(Emergency Tool Kit) လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး၊ တာေမြျမိ႕နယ္ရွိအလုပ္သမားေဆးရံုျကီးတြင္ (၁၈.၉.၂၀၁၆)ရက္ေန႕၊ နံနက္ (ဝ၉းဝ၀)နာရီ အခ်ိန္၌က်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႕ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္‌့ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးမ်ိုးေအာင္နွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒၾကီးျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Diplomatic Skill Trainees Organization မွအလွဴရွင္မ်ား၊ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည္႕သည္ေတာ္မ်ားနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျကပါသည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.......... (82)

Leave a Reply